Egy római fürdőszoba modellezése origamival

 balneum1balneum2

A mai  Óbuda területén feltárt 3. századi  kőből épült, előkelő lakóházakat nem egy esetben díszes fürdőszobával látták el. Egy ilyen fürdőszobát modelleztem origamival. A modellemen a fürdés egyik kedvelt módját is bemutatom. A fürdőző nem mártózik meg a kád vizében, hanem egy edénnyel újra meg újra vízet merít, és azzal locsolgatja magát. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lett volna szokásban a vízben való megmártózás is, ahogy mindezt olvashatjuk az egykorú orvos szerzőnél, Galénosznál: "A melegvízben csak rövid ideig maradjon, ne locsolja túl magát, ahogy az egyébként szokásban van. Majd vigyék ki a beteget, és mártsák meg az egész testét a hideg vízben”. ( Galenosz: De methodo medendi. 11. )
A fürdők meleg helyiségeit (tepidarium, caldarium) és a lakóházak fürdőszobáit padlófűtés  melegítette.
 
A római fürdőszoba feltételezett rekonstrukciója
A római fürdőszoba rekonstrukciója

 

A padlófűtés működési elvét ez a kis flash mutatja be.


 
Irodalom
Pannonia Hungarica Antiqua. In: Itinerarium Hungaricum I. Felelős szerk.: Jerem Erzsébet,  Bp. 1995. 66-67. p. 
A kép a 66. o. látható:
Lakóház fürdőszobájának rekonstrukciós rajza alapján készült.